• Edilmir
  • Edilmir
  • Marka zəmanəti
  • Finlandiya
  • V (240 km/saat)
  • 105 (925 Kq)
Nokian WR A4 təkərlərinin əsas xüsusiyyətləri 

— Functional Performance Siping vasitəsilə protektorda çıxıntıların formalaşdırılması şinlərin praktiki olaraq bütün xarakteristikalarını yaxşılaşdırır;
— çoxfunksiyalı davamlı rim mərkəzdə sürüşkən yolda çəkiş xüsusiyyətlərini, kurs dayanıqlılığını, operativ idarəetməni gücləndirir və yanacaq sərfiyyatını aşağı salır; 
— protektorun xarici tərəfindəki çiyin zonasının enli blokları tormozlanma və manevretmə zamanı stabil, etibarlı idarəetməni təmin edir.

Nokian WR A4 təkərləri əla idarəetmə və yüksək səth təmasını optimallaşdırır. Bu isə mülayim-kontinental qışda tez-tez dəyişən hava şəraitində balanslaşdırılmış idarəetməni təmin edir. Nokian WR A4 təkərlərinin hazırlanması təxminən 4 il çəkib. Özündən əvvəlki model kimi bu model də spesifik qış hökm sürən iqlimə malik Mərkəzi və Qərbi Avropa üçün nəzərdə tutulub. Məhz bu səbəbdən bu şinlər yaş asfaltda və qarda öz güclü tərəflərini göstərə bilir. Protektorun rezin qarışığı isə 0 dərəcəyə (Selsi şkalası) yaxın temperatur rejimində istismar üçün nəzərdə tutulub. 

Yeni modelin innovasiyalarından biri protektorun çıxıntılarının (ламел) hazırlanmasının yeni texnologiyası olan Functional Performance Siping-dir. Bu yeniliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, eyni zamanda hərəsi bloklarla birgə ayrıca funksiyalar yerinə yetirən bir neçə çıxıntının istifadəsini mümkün edir. 

Bu təkərlər özündən əvvəlki modeldən daha bir fərqli cəhəti protektorun çiyin zonasının xarici tərəfdən dizaynıdır. Bu hissə çoxsaylı birləşmiş, konstruktiv sərtliyə malik və bir-biri ilə birləşən xüsusi  bloklardan ibarətdir. Belə çoxkomponentli struktur vahid tam kimi çalışır və sürət yığan zaman şinin stabilliyini artırır. Əlavə olaraq bu xüsusiyyət özünü bloklayan 3D çıxıntılarla da gücləndirilib ki, bu da operativ idarəetməni yaxşılaşdırır. 

Protektorun mərkəzi hissəsində çoxsaylı blokların olmasına görə qırxayağı xatırladan davamlı və uzununa rim yerləşir. Bundan başqa həmin elementlərdən Centipede Siping çıxıntıları kəsilib. Onlar səth təmasının sahəsini böyüdür, təmas nöqtələrinin sayını artırır, sürət yığan anda təkərlərin performansını yüksəldir. 
NOK0027
/
Sedan təkərləri /